За нас


БАК-2 ООД е основана през 2006 г. Основната ѝ дейност е инженеринг, проектиране, производство, монтаж и узаконяване на асансьори, платформи и подемници. БАК-2 ООД е специализирана в изработка на стандартни и нестандартни проекти по индивидуални заявки.

Асансьорите и платформите изпълнени от нас се отличават с високо качество и надеждност. Въведените технологии подобряват енергийната ефективност и подпомагат опазването на околната среда.

Квалифициран екип от специалисти може да изготви пълен проект за асансьори, подемници и платформи за инвалиди, спазвайки действащите стандарти EN81-20/2014 г., Европейска директива за машиностроене 2006/42 ЕС, Европейски стандарт за платформени – подемници EN81-41,Наредба №2 за проектиране на асансьорни уредби, Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Инженеринг:

Квалифициран екип от специалисти може да изготви пълен проект за асансьори, подемници и платформи за инвалиди, спазвайки действащите стандарти EN81-20/2014 г., Европейска директива за машиностроене 2006/42 ЕС, Европейски стандарт за  платформени – подемници EN81-41,Наредба №2 за проектиране на асансьорни уредби, Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Производство:

Производството на асансьорите и подемниците е организирано с използването на съвременни технологии за производство, намаляване на ръчния труд, снижаване на количеството отпадъци и замърсяване на околната среда. В произвежданите асансьори се влагат компоненти и материали произведени от водещи фирми в Европа и света.

Решения за общодостъпна среда:

БАК-2 ООД предлага следните продукти предназначени за общодостъпна среда:
Вертикална платформа тип ВП-3000 в хидравличен и електрически вариант с минимално дъно 80 мм. и ход от 500 до 3000 мм. Този вид платформа се доставя със самоносеща метална конструкция с покритие от еталбонд. В проектирането освен стандарт за платформени подемници EN81-41 се прилагат и изискванията на стандарти EN81-20/2014 г. при проектирането и производството са спазени и Директива 89/336/ЕО и Директива 73/23/ЕО. Платформата ВП-3000 може да се монтира и в съществуващи шахти.

Вертикални платформи производство на MPR LIFTS- Швеция, предлагащи нестандартни решения за достъп на хора със затруднено придвижване.

Стълбищни платформи:

Стълбищни платформи производство на Lehner Lifttechnik GmbH – Австрия и Vimec - Италия.

Модернизация и ремонт на асансьори и подемници:

БАК-2 ООД, разполагайки с голям опит в модернизацията може да предложи конкретно решение за всяко съоръжение да бъде приведено в съответствие с действащите стандарти като дава до 5 години гаранция на извършения ремонт и вложените части.

Узаконяване и въвеждане в експлоатация:

Всички асансьори и платформи подлежат на узаконяване. В процеса на узаконяването се изготвя техническа документация на асансьорите и подемниците. Извършва се сертифициране от независими нотифицирани лица, които издават на всяко съоръжение Сертификат за съответствие.