Галерия


Товаро-пътнически асансьори

Назад

Предназначени са основно за производствени сгради и позволяват съвместното транспортиране на хора и товари. Оптималната товароподемност е 1200 кг. при скорост 0.4 м/с. Реализирани са проекти на асансьори обслужващи до 8 нива и товароподемност до 5000 кг.

Назад