Галерия


Платформи за инвалиди

Назад

Предназначени са за вертикален транспорт на хора със затруднения в придвижването с максимален ход до 11000 мм. Предлагат се изделия от внос или се изработват по индивидуална заявка от БАК-2 ООД. Платформите биват вертикални или стълбищни.

Назад