Клиенти


БАК-2 ООД е реализирала множество проекти в държавни и обществени сгради като е монтирала асансьори и стълбищни и вертикални платформи, чрез които тези сгради са станали достъпни за хора със затруднено придвижване. Реализирани са проекти:

 • Медицински университет гр. Плевен 
 • Общински общежития гр. В. Търново
 • Аграрен университет гр. Пловдив
 • Училище гр. Габрово
 • Първа градска болница гр. София
 • Подменени 12 броя асансьора АЕЦ Козлодуй
 • 2 броя Общежития Столична община 
 • Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“
 • 2 броя платформи за инвалиди Община Надежда гр. София
 • Стълбищна платформа в Ягодинска пещера
 • 3 броя асансьори и вертикална платформа в Дом за стари хора в кв. Дървеница
 • Електрическа платформа 35 ОУ в кв. Илиянци
 • 4 Хидравлични платформи, 3 хидравлични подемника и 2 броя асансьори за ДM България 
 • 2 броя електрически платформи ВП-3000 – Община Хасково
 • 2 броя хидравлични асансьори производствена сграда Унипос ООД
 • 5 броя асансьори в комплекс „Еделвайс“ – София
 • 7 броя асансьори и 2 броя кухненски подемници СПА „Св. Иван Рилски“ Банско
 • Инженерингов проект за 2 броя асансьорни шахти и 2 броя асансьори в „Асарел Медет“
 • Товарен асансьор в Bulsan – Ботевград
 • Асансьори и платформи в жилищни и частни сгради