Мобилен Стълбищен подемник Т09 ROBY


Мобилния подемник Т09 прекрасно подхожда за използване в тези места, където няма стационарни подемници . Мобилния стълбищен подемник гъсеничен тип е много безопасен и комфортен.

Т09 ROBY дава възможност на хора в инвалидни колички лесно, бързо и комфортно да преодоляват архитектурни прегради с един съпровождащ. Лесно се разглобява на две части за транспортиране, има малко тегло и компактно изпълнение, което облекчава процеса на управление.