Вертикална подемна платформа STEPPY


Вертикалната подемна платформа STEPPY е оптимално решение за преодоляване на вътрешни денивелации между площадки и етажи. Отличава се с висока надеждност и безопасност.