Вертикална платформа Strategos III


Вертикална инвалидна платформа с опростен дизайн за външно ползване с ход до 2800 мм.