Вертикална платформа Strategos III с автоматични врати


Предназначена за вътрешно и външно ползване за обществени и частни сгради.