Вертикална платформа S11


S11 е вертикална платформа за инвалиди с ход до 2900 мм. Идеално подхожда за осигуряване на достъпа в държавни и обществени организации, училища и частни домове.