Вертикална платформа Strategos III със страничен вход


Предназначена е за разполагане на места, където входовете на различните нива са по 90ᵅ.